E-ARŞiV HAKKINDA

E-ARŞiV NEDiR | KULLANIM YÖNTEMLERi | MEVZUATI | FAYDALARI

Entegrasyon Yetenekleri

Entegrasyon, mükellef tarafından kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM sistemi ile NES Bilgi e-Arşiv sisteminin karşılıklı olarak NES Bilgi Web Servisi ile görüşmesini ve bu sayede mükellefin kullanmış olduğu ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden e-Arşiv süreçlerini yönetebilmesini sağlar.

Sağladığımız Web Servis ile kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi üzerinden sağlanan entegrasyon sonucu;

Kayıtlı e-Fatura kullanıcıları 7/24 sorgulanabilir, bu sayede fatura alıcısı o anda e-Fatura kullanıcısı değil ise sistemin otomatik olarak algılaması ve e-Arşiv Fatura düzenlenmesi sağlanır,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen güncel şematron kontrolleri yapılır, düzenlenen faturada hata var ise neden kaynaklandığı dönülür,
XMLin ilgili alanında e-Mail/Cep telefonu numarası var ise faturanın, alıcısına e-Mail/SMS ile otomatik olarak gönderimi sağlanır.

UBL-TR Formatı

e-Arşiv Fatura Uygulaması için, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan, XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip uluslararası bir standart “UBL-TR” benimsenmiştir. Bunun anlamı faturalar düzenlendikten sonra transferinin UBL-TR formatında yapılmasıdır. Bir başka ifade ile faturanın nerede düzenlendiğinden bağımsız olarak, e-Arşiv Fatura olarak geçerli olabilmesi için gönderim esnasında nihai hali UBL-TR formatında oluşmak zorundadır.

NES Bilgi e-Arşiv Uygulaması XML olarak düzenlenmiş faturalarınız için UBL-TR dönüşümünü sağlar.
Hazır Web Servisi ile kullanmış olduğunuz ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemine kolayca entegrasyon sağlayarak düzenlediğiniz faturaların UBL-TR formatında transferini sağlar.

e-Arşiv Raporlaması

e-Arşiv Fatura Raporlaması; faturaların resmi olarak geçerliliğini sağlayan, faturaların oluşturulduğu ayı takip eden ayın 15’ine kadar yapılması gereken ve Özel Entegratör sorumluluğunda olan bir süreçtir. e-Arşiv Faturası GİB’e raporlandığı anda resmi olarak geçerlidir. Mükellef, NES Bilgi sistemlerinde dilediği tarih aralığını müteselsilliği bozmadan dilediği zaman aralığını seçerek manuel olarak raporlayabilir. NES Bilgi servisleri, dönemi takip eden ayın 15’i akşamı mükellef tarafından raporlanmamış tüm dönemi otomatik olarak GİB’e raporlar.

Zaman Damgası

NES Bilgi sitemlerinde, NES Bilgi’nin kendi zaman damgası kullanılır. e-Arşiv raporlaması esnasında GİB tarafındaki aksaklıklar sebebi ile kanıt niteliği taşır ve her bir raporda kullanılır.

Kullanıcı Yönetimi

NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

e-Arşiv Fatura Yükleme

Mükellefin kullandığı ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sisteminin UBL-TR olarak e-Arşiv Faturayı oluşturması halinde NES Bilgi sistemine tek tek yada toplu halde yüklemesi mümkündür.

Zaman Tüneli

Hangi kullanıcının ne zaman nereden fatura işlemi yapıldığının anlaşılabilmesini sağlayan ekrandır. e-Arşiv Faturanın oluşma aşamasından e-Arşiv Raporunun GİB’e gönderilene kadargeçen süredeki tüm akış adımları zaman bilgisi ile zaman tünelinde bulunmaktadır.

e-Mail/SMS Bilgilendirmesi

Mail/SMS bildirim tanımlamaları ile ihtiyacınız olan tanımlamaları yapabilir ya da ihtiyacınız olan kuralları oluşturarak bildirim servislerini kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz bilgiye anında sahip olabilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız

SİZ NEREDEYSENİZ FATURALARINIZ ORADA…

Mükellefin dilediği yerden dilediği zaman e-Arşiv Faturalarına ulaşarak tüm Fatura süreçlerini mali mühüre gerek duymaksızın kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak yönetebileceği bir web uygulamadır.

 • Kullanılan ERP/Muhasebe/Fatura/CRM Sistemi ile beraber yada bağımsız olarak, internet bağlantısı ve kullanıcı bilgisi ile zaman mekan bağımsız olarak kullanılır.
 • Bilgisayar/Tablet/Cep Telefonlarından birden fazla kullanıcının her zaman ve her yerden aynı anda kullanabilmesine olanak sağlar.
 • Muhasebe Sistemi/ERP/Fatura/CRM Sisteminden oluşturulabilen faturayı, online olarak bir web ara yüzden manuel olarak oluşturabilmeyi sağlar.
 • Var olan herhangi bir e-Arşiv Faturaya ve GİB Raporlarına 10 sene boyunca erişilebilir. Geçerli bir e-Arşiv Faturanın ve GİB’e gönderilen raporun silinmesine imkan verilmez.
 • Farklı fatura serileri oluşturulabilir. Oluşturulan her seri kendi içinde birbirini takip eder. Bu sayede mevzuata uygun şekilde fatura tarihi sorunu yaşanması engellenir. Farklı şubelerde farklı seri numaralarının kullanılması tercih edilebilir.
 • İstenilen faturalar istenen başlıklar ile excel dosyasına aktarılabilir.
 • Akıllı Arama Seçeneği ile kolayca istenen Faturaya ulaşılabilir.
 • Seçilen/belirli bir tarih aralığında ki faturalar toplu halde indirilebilir veya toplu halde yazdırılabilir.
 • Faturanız oluşturulduğu anda istediğiniz mail adresine/cep telefonuna otomatik olarak gönderilmesi sağlanır.
 • Mail / SMS olarak gönderilen bir faturanın takibi yapılır, faturanın alıcısına ulaşıp ulaşmadığı, hata aldı ise sebebi görüntülenir ve yeniden gönderim sağlanır.
 • NES sistemlerinde 1 master/ana kullanıcı bulunur. Bu kullanıcı sınırsız sayıda alt kullanıcı tanımlayabilir. Tanımlanan kullanıcılara da yetki kısıtlaması yapabilir.

KAĞIT FATURA KULLANIMINIZ SON BULUYOR…

e-Arşiv Faturaya geçiş ile birlikte, artık matbaada bastırdığınız faturaların kullanımı ortadan kalkar.

Faturayı alıcısına elektronik ortamda Mail/SMS olarak göndermeniz yeterlidir. Fatura alıcısı, faturayı kağıt ister ise çıktı olarak kendisine vermeniz yeterlidir. Sizin ayrıca faturanın çıktısını alıp saklamanız gerekmez ve hiçbir hükmü yoktur. Sistem tarafından tüm faturalar 10 yıl boyunca saklanır ve dilediğiniz zaman tüm faturalara erişim yapabilirsiniz. Kağıt fatura kullanımı sadece sizin aldığınız faturalar için geçerli olacaktır.

FATURANIZI E-MAIL/SMS İLE GÖNDEREBİLİRSİNİZ…

Düzenlediğiniz faturayı elektronik gönderim seçeneği ile, alıcısına e-Mail/SMS ile gönderebilirsiniz.Fatura alıcısı da bu faturayı resmi olarak muhasebe kayıtlarına alabilir.

FATURAM ALICISINA ULAŞTI MI?

NES Bilgi, elektronik olarak e-Mail/SMS ile gönderdiğiniz faturaların takibini yaparak hata yapmanızı engeller. Bir fatura alıcınıza e-Mail/SMS ile ulaşmadığında; mail adresini/cep telefon numarasını hatalı yazdığınızda sistem üzerinden bunu görüntüleyebilir ve müdahale ederek istediğiniz zaman yeniden gönderimini sağlayabilirsiniz.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ…

 • Fatura kargolama ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
 • Baskı, kağıt, kartuş, toner harcamalarında önemli ölçüde tasarruf sağlanır.
 • Elektronik ortamda denetim imkanı sağlanır.
 • Nakit yönetiminiz kolaylaşır ve aynı ölçüde hızlanır. İşletmeniz üzerindeki hâkimiyetiniz daha da artar.
 • Her türlü faturaya artık anlık ulaşabileceksiniz.

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

 

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve yıllık gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, ilgili yılı takip eden 2 inci senenin başında e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Bir firma internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapıyorsa aşağıda belirtilen tarihlerde e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır:

 • 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2017 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 2016 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2018 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

Yukarıda anlatılanların dışında 25.08.2017 tarihinde 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Bu taslak tebliğin 5 inci maddesine göre;

25.08.2017 Tarihli Taslak Tebliğe Göre e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler;

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya brüt satış tutarı 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında olan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olmaksızın münhasıran e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya brüt satış tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler ise e-Fatura uygulaması ile birlikte e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar başvuru ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.

Aynı taslak tebliğde Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayanların e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğuna da şu şekilde değinilmiştir:

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç
vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2018 tarihine kadar (2018 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren üç ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar. Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmaktadır.”

E-Arşiv Uygulamasından yararlanmanın ilk şartı e-Fatura kullanıcısı olmaktır. E-Arşiv Uygulamasından 2018 yılı öncesinde yararlanmak isteyen mükellefler için 2 yöntem mevcuttur. Başkanlık yapacağı yeni düzenlemeler ile 3. yöntem olan ve ücretsiz kullanılacak portal yöntemini de 2018 yılında hayata geçirmeyi planlamaktadır. Kayıtlı E-Arşiv kullanıcılarının %90’ından fazlası Özel Entegrasyon yöntemini tercih etmiştir.

Özel Entegrasyon Yöntemi

Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir. Özel Entegratör yöntemi olarak da adlandırılır.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

e-Arşiv Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları

Aşağıda yer alan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15.01.2016 tarihli “e-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar” ve 15.02.2016 tarihli “e-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine” başlıklı yayınlarından derlenmiş olup e-Arşiv konusunda dikkat çekilmek istenen hususlara vurgu yapılmıştır.

E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine (15.02.2016)


Başkanlığımıza intikal eden konulardan, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen mükelleflerde, e-Arşiv Fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme konusunda bazı yanlıĢ uygulamaların ve tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
“ Bilindiği üzere e-Arşiv Fatura uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müşterilerine de ( Nihai tüketiciler ile e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz etme ve düzenlenen bu faturaları alıcının talebine göre ELEKTRONİK ya da KAĞIT ortamda alıcısına teslim etme imkanı getirilmiştir.
Bu çerçevede;

1- e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satışları için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının öngördüğü hallerde Perakende Satış Fişi de ( ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan perakende satışlarda ÖKC fişi) düzenleyeceklerdir.

2- E-Arşiv veya E-Fatura uygulamalarına dahil olunması perakende satışlarda ödeme kaydedici cihaz kullanım zorunluluğunu ve bu satışlar için ödeme kaydedici cihazlardan ÖKC fişi verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Müşterinin talep etmesi halinde veya perakende satış tutarının fatura düzenleme sınırını (2016 yılı için 900 TL) aşması halinde satıcı tarafından fatura düzenlenecek olmakla birlikte özellikle Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım yükümlülüğü başlamış olan mükelleflerimizin ÖKC’lerinde satışın faturalı olduğunu belirten ve bilgi amaçlı olarak oluşturulan FATURA BİLGİ FİŞLERİNİN (Bknz. Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu) (http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf) düzenlenmesi ve bu bilgi fişlerin ÖKC’lerde kayıt altına alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Müşteri talep etmedikçe ve/veya satış tutarının fatura düzenleme sınırını aşmadıkça satıcının müşteriye ÖKC fişi düzenlemesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesinin hükmünün gereğidir.

3- Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4- e-Arşiv Faturası düzenleyen mükellefler, uygulama kapsamında düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarını, müşterinin tercih ettiği teslim yöntemine göre, KAĞIT ya da ELEKTRONİK ortamda teslim edeceklerdir. Bir başka ifade ile e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi amacıyla müşteriden elektronik posta adresinin istenilmesi zorunluluğu ve müşterinin de bu bilgiyi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. E-Arşiv Faturasını KAĞIT ortamda isteyen mükellef veya nihai tüketici müşterilere e-Arşiv faturası KAĞIT ortamda TESLİM EDİLECEKTİR. Bu hükme riayet etmeyen mükelleflerin elektronik iletim izni Başkanlık tarafından iptal edilebilecektir.

5- İnternet satışları kapsamında “vergi mükellefi olmayanlara” düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının ELEKTRONİK ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu faturaların kağıt çıktısı ( irsaliye yerine geçme özelliği bulunan kağıt çıktısı) malın sevki sırasında malın yanında bulundurulması gerekmektedir. Fakat malın sevki sırasında ayrıca bir İRSALİYE belgesi düzenlenmesi halinde e-Arşiv Faturasının irsaliye yerine geçen kağıt çıktısının malın yanında ayrıca bulundurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalara riayet etmeyen e-Arşiv Uygulamasına dahil bulunan mükellefler ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu uygulamalara ilişkin mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanarak e-Arşiv Faturasının teslim yöntemini değiştirebilecektir.

Duyuru metnine ulaşmak için Tıklayınız

E-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar (15.01.2016)


Bilindiği üzere 30/12/2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Faturası Uygulaması hayata geçmiş ve ayrıca Tebliğ kapsamında belli mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan diğer tüm müşterilerine de (nihai tüketiciler ile e-fatura sistemine kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine) bu uygulama kapsamında elektronik ortamda fatura oluşturma, muhafaza / ibraz etme ve alıcının talebine göre elektronik ya da kağıt ortamda sunma imkanı getirilmiştir.

Başkanlığa intikal eden sorular nedeniyle uygulamaya ilişkin bazı hususların açıklığına kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- e-Arşiv Fatura Uygulamasına kayıtlı mükellefler, tüm satışları için e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda olmayıp, vergi mevzuatının izin verdiği hallerde Perakende Satış Fişi de düzenleyebilirler.

2- e-Arşiv Uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, müşterilerine düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarında da kağıt fatura düzeninde olduğu gibi Vergi Usul Kanunu uyarınca müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası ( Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası ) bilgilerine yer vermesi gerekmektedir. Vergi mükellefi olan ve alacağı faturayı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanacakların vergi dairesi ve hesap numarası bilgilerini satıcıya bildirilmesi zorunludur. Ancak vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşterilerin satıcıya bildirdiği bilgilerin satıcı tarafından doğruluğunun sağlanması sorumluluğu bulunmadığından satıcının bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3- e-Arşiv Faturası düzenleyen mükellefler, uygulama kapsamında düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarını, müşterinin tercih ettiği teslim yöntemine göre, kağıt ya da elektronik ortamda teslim edeceklerdir. Bir başka ifade ile e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi amacıyla müşteriden elektronik posta adresinin istenilmesi zorunluluğu ve müşterinin de bu bilgiyi vermesi zorunluluğu bulunmamaktadır. E-arşiv Faturasını kağıt ortamda isteyen mükellef / müşterilere e-Arşiv faturası kağıt ortamda teslim edilecektir.

4- İnternet satışları kapsamında vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının elektronik ortamda iletilmesi zorunluluğu bulunmakta olup, söz konusu faturaların kağıt çıktısı malın sevki sırasında malın yanında bulundurulacaktır.

5- e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Dolayısıyla e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükellefleri söz konusu faturaları, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. Diğer taraftan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenen faturaların iletiminin elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi bulunanlar elektronik ortamda aldıkları faturaların muhafazasını da elektronik ortamda yapmak zorundadır.

6- Kendilerine e-Arşiv Faturası düzenlenen mükellefler ve nihai tüketiciler istemeleri halinde, www.efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden, fatura tarihini izleyen ayın 16 ncı gününden itibaren faturalarının durumunu sorgulayabileceklerdir.

7- E-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleme izni verilen mükelleflerin listesine  www.efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Duyuru metnine ulaşmak için Tıklayınız