Birçok mükellef 1 Ocak 2020 itibariyle e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye gibi e-Belge uygulamalarını kullanmaya başladı. Bu yazımızda mükelleflerin e-İrsaliye uygulamalarını kullanırken dikkat etmesi gereken kriterleri ele aldık. Yazımızda; e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’nın irsaliye yerine geçmesi için yapmanız gerekenleri ve irsaliye keserken dikkat etmeniz gereken önemli maddeleri bulabilirsiniz.

e-İrsaliye’de Dikkat Etmeniz Gereken En Önemli 5 Madde

1. e-Fatura Hangi Durumlarda “İrsaliye Yerine Geçer”

e-İrsaliye kullanıcılar arasında elektronik ortamda düzenlenip gönderilebilen e-Belge türüdür. e-İrsaliye’ye geçiş yapmamış kullanıcılara sevk irsaliyesini kağıt olarak düzenlemeniz gerekmektedir. Bazı durumlarda e-Fatura ve e-Arşiv Fatura irsaliye yerine geçebilmektedir. Elektronik faturanın irsaliye yerine geçebilmesi için sevk anında düzenlenmesi gerekir.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’nın irsaliye yerine geçebilmesi için,

 • İrsaliye yerine geçer ifadesinin bulunması,
 • Tarih- saat- dakika
 • ve kâğıt çıktının alınarak satıcı veya yetkilinin imzasının bulunması gereklidir.

2. e-İrsaliye’nin Kâğıt Çıktı Olarak Alınması Gerekli midir?

e-İrsaliye’nin kâğıt çıktı olarak bulunması gereklidir. Yetkililer talep ettiğinde elektronik ortamdaki hali veya karekod bulunan matbu hali gösterilir. e-İrsaliye çıktısı üzerinde kaşe veya imza bulunması zorunlu değildir.

3. e-İrsaliye’de Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

 • İrsaliyeyi düzenleyen şirketin; (Ad-Soyad) bilgileri, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, düzenleme tarihi ve belge numarası,
 • Alıcının; Ad-Soyad bilgileri, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası,
 • Taşınan malın, türü ve miktarı, fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin bulunması zorunludur.
 • e-İrsaliye’de fiyat bilgisinin bulunması zorunlu değildir.

Önemli Not:

 • e-İrsaliye, malın fiili sevki ile düzenlenip sürücüye verilmelidir.
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlenen satış için ”irsaliyeli kağıt faturaların” irsaliye yerine düzenlenmesi mümkün değildir.

4. e-İrsaliye Yanıtları Nasıl Olmalıdır?

Size gelen e-İrsaliye’yi kabul edebilir, reddedebilir veya kısmi kabul edebilirsiniz.

 • Yanıt verme süresi: 7 gündür. Süre içerisinde yanıt verilmeyen irsaliyeler otomatik kabul edilecektir.
 • Kısmi kabul:“Kabul edilmeyen miktar”, “Eksik miktar” veya “Fazla miktar” belirtilebilir, kısmi kabul gerçekleştirilebilir. Bu yanıt göndericiyi bilgilendirmek için gönderilir. Geri gönderilmesi planlanan ürünler için yeni irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Ret verme: e-İrsaliye’yi reddedebilmek için mal sevkiyatının başlamamış olması gerekmektedir.
 • İptal Süreci: e-İrsaliye’nin gönderen tarafından iptal edilmesi mümkün değildir.      Malın sevkiyatı başlamadan önce düzenlenmiş e-İrsaliye’de herhangi bir yanlışlık olduğu tespit edilirse karşı taraftan irsaliyeye ret vermesi talep edilmelidir.
 • Her irsaliye için tek bir yanıt verilebilmektedir.

5. Temmuz Ayında Kimler e-İrsaliye’ye Geçiş Yapacak?

 • 2018 brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar,
 • EPDK’dan lisanslı ÖTV (I) sayılı listedeki ürünlerin (Petrol ve türevleri) ve ÖTV (III) sayılı listedeki ürünlerin (Alkollü ve alkolsüz içecekler) imal, ithal ve teslimi yapan şirketler,
 • Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmeler ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar,
 • e-Fatura uygulamasına geçiş yapmış demir çelik üreticileri,
 • Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar,
 • Şeker imalatçıları,

01/07/2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Bilmeniz Gerekenler

 • Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlemek mümkün değildir. İrsaliyenin sevk tarihinde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • e-İrsaliye düzenlenirken e-Faturanın tarihi ve belge numarasına yer verilmelidir. Ayrıca sevk öncesi kesilen e-Faturada, daha sonra sevk edileceği de belirtilmelidir.
 • e-İrsaliye sadece iki taraf da e-irsaliye mükellefi ise düzenlenebilir.